Zueblin logo static
Zueblin logo follow
Züblin-Teams-work-woman

Framgång bygger på samarbete

Züblin (Züblin Scandinavia AB) är ett lokalt svenskt bolag, vilket är helägt av det tyska Ed. Züblin AG med över 16.000 medarbetare globalt. I Sverige är vi ca.130 anställda med kontor i Stockholm, Sundsvall och Göteborg. Genom vårt personliga engagemang och stor lokalkännedom, i kombination med moderbolagets omfattande resurser och långa erfarenhet, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa lösningar i framför allt infrastrukturprojekt och inom djupgrundläggning. Vi på Züblin fäster stor vikt vid partnerskap och nära samarbete med kunden. Detta har visat sig framgångsrikt via bl.a. vårt Teamconcept, en partneringmodell som vi använt i över 15 år. 

Ed. Züblin AG ingår även i STRABAG koncernen med över 85.000 medarbetare.