Söderströmstunneln

 

Seven Challenges

Följ med på en resa som spänner över sju års konstruktion av det internationellt uppmärksammade Citybanan projektet, att anlägga en undervattensbro i centrala Stockholm, och inspireras hur Söderströmstunneln kom till.

The Engineer's Poem

Något som kännetecknar en Züblin medarbetare är passionen till ingenjörskonsten. Till avancerad teknik som löser problem på verkliga utmaningar. Till byggen som sker på otillgängliga platser och med avancerade metoder. Till konstruktioner som består. Detta är vårt poem för Er!