INFORMATION TILL VÅRA LEVERANTÖRER

Nedanstående riktar sig till dig som är leverantör och ska sända en faktura till oss. 

Fakturakrav

Alla fakturor som skickas till Züblin ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Fakturor som inte uppfyller kraven nedan kommer att returneras i original.


1. Kod för projektnummer (obligatoriskt) och kontonummer (om det framgår av vår beställning) med följande format: 707-PPPP-(KKKKK) 

Där:

707 anger bolaget Züblin

PPPP anger unikt projektnummer, 4 tecken

KKKKK anger kontonummer, 3-7 tecken numeriskt

2. För- och efternamn på referensperson/beställare (obligatoriskt)

3. Korrekt bolagsnamn och faktureringsadress (obligatoriskt):

Züblin Scandinavia AB

-

692 84 KUMLA

Fakturerings- och expeditionsavgifter accepteras endast om detta avtalats skriftligt. Züblin tillämpar en betalningstid på 30 dagar från ankomst av korrekt utställd faktura. Vi accepterar inte samlingsfakturor som rör flera projekt. Avvikelser från dessa krav kan endast göras om annat avtalats.

Korrekta referensuppgifter ska alltid lämnas av vår kontaktperson i samband med order.

Fakturor som inte märkts med ovanstående uppgifter kommer att returneras i original. Förfallodag beräknas från den dag då korrekt faktura kommit till Züblin.


Omvänd moms
Från 1 juli 2007 infördes nya regler för redovisning av mervärdesskatt för byggsektorn, s.k. omvänd skattskyldighet. Detta innebär att det i stället är köparen av byggtjänsten som redovisar momsen.

Eftersom Züblin bedriver byggverksamhet innebär detta att underentreprenörer inte ska debitera mervärdesskatt på de fakturor som skickas till Züblin Scandinavia AB, när tjänsten som utförts omfattas av omvänd skattskyldighet. Mervärdesskatten ska då istället redovisas in till Skatteverket av Züblin Scandinavia AB.

När omvänd skattskyldighet gäller ska detta märkas på fakturan med texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas" samt vårt VAT-nummer (momsregistreringsnummer), SE-5566716378-01. Läs mer om reglerna kring omvänd skattskyldighet för byggtjänster på www.skatteverket.se.