Marieholmstunneln Live

Dockporten är nu på plats, rengöring och ny bottenform, sedan startar vi med element nr 3.

Element nr 2, Göta, bogserades ut och sänktes på plats på sin namnsdag 27 januari.
Nu fortsätter arbetet med att pumpa in sand under elementet och senare täcks det med kross av olika storlek för att hålla det på plats. 

Pontonerna är till för att balansera elementet under sänkningsprocessen. Den långa pumpslangen är till för ”sandflow” dvs vi pumpar in sand under elementet för att få en jämn och stabil botten till tunneln. När pontonerna flyttats och sandflow är färdigt lägger vi på krossmaterial med hjälp av mudderverket.

Vid gjutning av bottenplattan i tråget görs det i lite omvänd ordning. Sektionerna 2, 3 & 4 är klara och näst på tur står nr 1, närmast kameran, längre bort jobbar vi vidare med stödmurarna. I spontgropen fortsätter vi att demontera tillfälliga konstruktioner. De stora tuberna som liknar flygplansmotorer är fläktar som skall förse tunneln med friskluft.