Marieholmstunneln Live

I väntan på att öppningen till älven är stängd har fiskarna fri tillgång till vår torrdocka några veckor till, en del av dem blir dessvärre kvar när det är stängt.

Den 22 september var vi tvungna att avvakta p.g.a. starka vindar och höga vattennivåer men på söndagen påbörjades arbetet med uttransport och sänkning av Marie (namnet på TE 3). På tisdag morgon låg hon på plats ansluten till tunneln från Tingstad. Nu pågår arbetet med att ”låsa” elementet med grus på sidorna och montering av tätning/koppling av elementet till torrdockan. När detta är klart kan vi pumpa ut vattnet för sista gången. Då får vi möjlighet att gå 400 meter in i tunneln och öppna dörren som är innanför kanten till torrdockan.

Närmast i bild ser ni taket på kontrollbyggnaden som kommer att innehålla teknik och styrutrustning för tunneldriften. Här kommer vi fortsätta att muddra för att kunna bygga de nya kajerna som ramar in området.

I övre delen av bilden möter Züblins entreprenadområde det anslutande vägsystemet från våra kollegor.