Marieholmstunneln Live

Byggandet av det 3:e elementet fortsätter med hög intensitet. Bottendelarna är klara och vecka 17 är det taket längst bort som ska gjutas, därefter kommer taken på del 2 & 3. Förberedelserna för att kunna flotta ut denna lilla dam i slutet av sommaren pågår men syns tyvärr inte i bild.

Utanför dockporten ligger pontonerna i väntan på element nr 3. För de som tror att de sett en säl så har ni alldeles rätt, den besöker området emellanåt. Här kommer inte hända särskilt mycket förrän i sent i sommar då vi ska ha det 3:e elementet klart.

Det mesta av dykeriarbetet är slutfört. Det kommer att utföras en del arbete med soldäcket framöver.

Vi kan numera köra in med fordon i tunneln, ca 100 m av de möjliga 300 m, därifrån pumpar vi in ballastbetongen som ger tyngd att hålla tunneln på plats. På utsidan fortsätter vi med väggarna till ned- & uppfarterna och även här kommer det ballastbetong för att hålla dem på plats. På utsidorna kommer det att fyllas på med massor för att slutligen täcka med ytskiktet. Längst bort närmar sig vägar och broar som leder till/från tunneln.