Marieholmstunneln Live

Det 3:e elementet är färdigt, några viktiga detaljer återstår för att kunna fylla schaktet med vatten och öppna dockporten. Tidplanen är att öppna kranen den 20:e augusti och även få denna lilla damen att flyta.

Det sista elementet kommer att ansluta till tunneln knappt 100 m ut dit vi bogserar den under sista veckan i september. Just nu förbereder vi med att rensa bort sand och annat som samlat sig framför den föregående sektionen. Pontonerna som kontrollerar sänkningen ska nu användas för sista gången i detta projektet och plockas ner efteråt. Då har vi kontakt mellan Hisingen och fastlandet, det dröjer dock ett antal veckor innan vi kan öppna dörren och gå hela vägen under Göta Älv.

Närmast i bild ser ni taket på kontrollbyggnaden som kommer att innehålla teknik och styrutrustning för tunneldriften. Alldeles utanför den blir det ett soldäck som är öppet för allmänheten.

I övre delen av bilden möter Züblins entreprenadområde det anslutande vägsystemet från våra kollegor. Närmast i bild utnyttjar vi den jämna ytan till att förproducera delar till soldäcket.