Marieholmstunneln Live

I torrdockan på Marieholm bygger vi nu vårt andra tunnelelement.

Det första tunnelelementet ligger förtöjt utanför dockan. Här kommer det att ligga tills dess att det skall sänkas på Tingstadsidan (i bildens högra kant) i slutet av året.

Ovanpå tunneln i Tingstad byggs dels en driftstation för installationerna i tunneln, dels ett bryggdäck som kommer att vara en del av den framtida marinan.

I spontgropen på Tingstad pågår arbetena med att färdigställa sista delen av betongtunneln. Längre västerut pågår pålningsarbeten för tråg och stödmurar.