Marieholmstunneln Live

God fortsättning.

Nu är alla bottendelar gjutna och vi arbetar med väggarna närmast tunneln samt källaren.  Vissa delar närmast kameran kommer att fyllas med krossmaterial och andra blir teknikutrymmen. På utsidan bakom kameran pågår arbetet med upp och nedfarterna. Det mesta som ni ser i denna vyn kommer att ligga under marknivån när det är klart.

Nästa hela tunneln är nu täckt med sten och grus i olika storlekar, endast mittdelen återstår i väntan på att kunna stänga farleden. Vi kommer även att muddra färdigt för de nya marinorna så att vi kan påbörja arbetet med kajerna.


Vi måste flytta denna masten och kopplar upp kameran så snart vi kan.

Vi måste flytta denna masten och kopplar upp kameran så snart vi kan.