Marieholmstunneln Live

En efterfrågad uppdatering. Nu har vi kontakt genom tunneln men av säkerhetsskäl så är det begränsat åtkomst dit in. Som ni ser är arbetet i full gång med att förbereda den fortsatta byggnationen av Cut & Cover (landanslutningen). Vi bryter upp betong- och grusformen från de föregående delarna för att kunna forma botten och gjuta fortsättningen bit för bit. Den betong som vi bryter upp krossas för att kunna återanvändas till underlag. För att kunna bygga de olika delarna i den ordning vi tänkt så görs en avdelande vägg att stödja materialet mot. Närmast i bild kommer det att bli utrymmen för teknik och drift. Pelarna till höger kommer så småningom att tas bort, de är till för att hålla uppe ramen som är byggd runt torrdockan.

Eftersom det inte blir så mycket aktivitet i denna vyn så kommer den snart att bytas mot en vy över tråget (ned och uppfarterna) som har pågått en tid.

Vi måste flytta denna masten och kopplar upp kameran så snart vi kan.

Vi måste flytta denna masten och kopplar upp kameran så snart vi kan.