Pressmeddelande information om GE Award 2015

Züblin vinner Ground Engineering Award 2015 med Söderströmstunneln

  • Söderströmstunneln belönad i kategorin ”Årets Internationella Projekt”
  • Den brittiska facktidskriften Ground Engineerings prisutdelning ägde rum i London

En internationell jury bestående av 43 experter har även detta år belönat enastående prestationer inom geoteknik och delat ut facktidskriften Ground Engineerings välrenommerade pris ”Ground Engineering Award 2015”. Vid den festliga prisutdelningen i London 10 juni korades Züblin till segrare i kategorin ”Årets Internationella Projekt” för det framgångsrika färdigställandet av ”Söderströmstunneln”, en sänktunnel i Stockholms innerstad. Utslagsgivande för utmärkelsen var kriterier som planerings- och genomförandekvalitet, kundnöjdhet, nytänkande, värdebeständighet samt arbetarskydd och kvalitetshantering.

Den under hösten 2014 färdigställda 450 m långa Söderströmstunneln är den mest krävande delen av den ca 6 km långa nya tunnelsträckan Citybanan i Stockholm som ska tas i drift under 2017. Sänktunneln går under Söderström, en arm av Mälaren, och består av två anslutningselement och tre tunnelelement som betonggjutits i flytande gjutformar av stål och sänkts ned på pålade stöd på sjöbotten där de sammanfogats och sedan förspänts.

Züblin har arbetat framgångsrikt i mer än 12 år med många olika infrastrukturprojekt i Sverige, och har bland annat färdigställt ytterligare fyra delprojekt inom ramen för projektet Citybanan. Dessutom har bygget på Marieholmstunneln, en ny sänktunnel i Göteborg, påbörjats.

Ed. Züblin AG med huvudkontor i Stuttgart sysselsätter omkring 15 000 medarbetare och är med en årsomsättning på drygt 3 miljarder € ett av de ledande tyska byggföretagen. Sedan bolaget grundades 1898 har Züblin framgångsrikt genomfört krävande byggprojekt inom- och utomlands och är i dag nummer ett inom tysk byggnations- och ingenjörskonst. Företaget åtar sig alla byggrelevanta uppgifter – allt från ingenjörsarbete, bro- och tunnelbyggen till komplexa nyckelfärdiga byggnader, träbyggnation och offentlig-privat samverkan. Aktuella byggprojekt inom det i den globala STRABAG SE-koncernen ingående företaget är bland annat saneringen och nybyggnationen för Charité i Berlin, den andra byggfasen för universitetskliniken i Jena och tunneln Albabstieg på den nya sträckan Wendlingen–Ulm. Mer information finns på adressen www.zueblin.de