Züblin bygger Trafikplats Akalla, en del av Förbifart Stockholm

  • En del av Sveriges största väg- och tunnelprojekt.
  • Stödkonstruktioner för schakter, betongtunnel, betongtråg och cirkulationsplats.

Stockholm, 3 mars 2016. Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga Trafikplats Akalla, en del av Förbifart Stockholm. I entreprenaden, som är värd 710 miljoner SEK, ingår arbeten med att bland annat bygga stora stödkonstruktioner för schakter, en 120 m lång betongtunnel, 480 m betongtråg och cirkulationsplats. Hela sträckan är sammanlagt 950 m lång.

”Vi är mycket glada att vi fått förtroende från Trafikverket, och vi ser fram emot att bidra till en förbättring av trafiksituationen och utvecklingen av infrastrukturen i Stockholm med bygget av Trafikplats Akalla”, säger Thomas Birtel, VD för STRABAG SE.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggnings-arbeten, tidigare projekt i Sverige innefattar bland annat Norra Länken och Citybanan i Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg. Entreprenaden skall utföras i samarbete med systerföretaget STRABAG Sverige AB.

Züblin Scandinavia AB är verksam inom avancerad djupgrundläggning, infrastrukturprojekt och geoenergi på den svenska marknaden sedan 2005. Züblin Scandinavia AB är ett dotterbolag till Ed. Züblin AG, ett av Tyskland ledande byggföretag med en årsomsättning på över 3 miljarder EURO. Züblin fäster stor vikt vid partnerskapbaserat samarbete, och vårt Teamconcept har visat sitt värde som en framgångsrik partneringmodell i mer än 15 år. Aktuella byggprojekt i företaget, som är ett dotterbolag till den globalt verksamma STRABAG SE, inkluderar Bryghusprojektet i Köpenhamn och Metrocityringen, en del av Köpenhamns Metro.

Verksamhetsbild Trafikplats Akalla
Bildrättigheter: Trafikverket