Züblin bygger Södertälje kanal och sluss

  • Ett av Sveriges största marina projekt
  • Kontraktsumma 1 183 Mkr

Stockholm, 9 september 2016  Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget av Sjöfartsverket att bygga Mälarprojektet - delen Södertälje kanal och sluss. Projektet med kontraktsumman 1 183 Mkr omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar, mm.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal, 3 km lång, till hamnarna i Västerås och Köping.

En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden.

”Det är ett mycket viktigt och spännande projekt med många utmaningar. Vi har endast planerat in ett fåtal stopp i sjöfartstrafiken och minimal påverkan på omgivningen. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sjöfartsverket och de boende i Södertälje samt att vara med och bidra till en förbättring av standarden för sjötrafiken till Mälaren” säger Pär Land, VD, Züblin Scandinavia AB.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggnings- arbeten. Tidigare projekt i Sverige omfattar bland annat etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt pågående Marieholmstunneln i Göteborg och Akalla Trafikplats.

Entreprenaden skall utföras i samverkan med Sjöfartsverket.

Züblin Scandinavia AB är verksam inom avancerad djupgrundläggning och infrastrukturprojekt på den svenska marknaden sedan 2005. Züblin Scandinavia AB är ett dotterbolag till Ed. Züblin AG, ett av Tyskland ledande byggföretag med en årsomsättning på över 3 miljarder EURO som i sin tur är ett dotterbolag till den globalt verksamma STRABAG Societas Europaea


Verksamhetsbild Södertälje sluss och kanal
Bildrättigheter: Sjöfartsverket