Arbetsmarknadsdagar för blivande ingenjörer

Att vara entreprenör är speciellt. Det är ett yrkesområde med stor spännvidd och många dimensioner. Entreprenören befinner sig i den del av byggprojektet där man skapar och ser tydligt resultat av sitt arbete. Arbetet inom entreprenadbranschen innebär kontinuerligt möten med olika yrkesgrupper och samarbeten, både inom och mellan bolag. Det innebär att du har möjlighet att bygga upp ett nätverk som kommer att vara användbart i hela ditt yrkesverksamma liv. Det är också speciellt att delta i många olika projekt, att se dem växa fram och få bidra till nytta och glädje för människor näringsliv och samhälle.

Därför ser vi på Züblin mycket positivt på samarbetet mellan högskola, universitet och det privata näringslivet där alla inblandade har mycket att tillföra varandra.

Under januari och februrari månad deltog vi på olika branschdagar. Vår engagerade team fick träffa många intresserade studenter på arbetsmarknadsmässorna LARV på Luleå Universitet, LAVA och BAD på KTH i Stockholm.

Vill du träffa oss personligen och ställa dina frågor direkt till oss? Vi ses igen till hösten på Nackademin.