Strabagkoncernen väljer att konsolidera den svenska anläggningsverksamheten under Züblin Scandinavia AB och att succesivt avveckla husproduktionen i Stockholmsområdet


STRABAG planerar att renodla anläggningsverksamheten i Sverige genom att överföra verksamhetsområde Civil Engineering i Strabag Sverige AB till Züblin Scandinavia AB.

Züblin Scandinavia AB bedriver idag två större projekt tillsammans med Strabag Sverige AB, Järnvägstunneln Värtabanan i Hagastaden åt Stockholms stad och Förbifart Stockholm Trafikplats  Akalla åt Trafikverket.

”Förändringen är ett led i att skapa en tydligare identitet på den svenska marknaden. Den nya organisationen ger oss goda möjligheter till synergier mellan verksamheterna Civil Engineering och Ground Engineering”, säger Pär Land, VD Züblin Scandinavia AB.  

Beslutet innebär också att den Stockholmsbaserade verksamheten inom Building Construction succesivt kommer att avvecklas. 

”Verksamheten har under många år dragits med dålig lönsamhet och vi har kommit till en punkt då vi måste prioritera våra resurser”, säger Jens-Henrik Stilhoff Nicolaisen, Styrelseordförande Strabag Sverige AB

Strabag Sverige AB kommer att fullfölja kontraktuella åtaganden. Hur förändringen kommer att påverka organisationen i olika projekt, både på kort och på lång sikt, kommer förhandlingar med fackliga företrädare att utvisa. 

Bergtunnelverksamheten kommer fortsatt att bedrivas i Strabag Sverige AB.