Pendeltåg i Stockholm rullar genom Citybanans tunnel

  • Züblin deltog i tre delentreprenader av Citybanan
  • 6 km lång ny tunnel under Stockholm
  • Snabbare, säkrare och bekvämare resa för pendlare


Söndagen den 9:e juli invigdes den 6 km långa pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm med två nya stationer  Stockholm City och Odenplan. Nu rullar tågen under jorden på de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda. Restiden för pendlare blir kortare och bekvämare genom tunneln. De två nya stationerna är utrustade med moderna plattformsavskiljande väggar som ökar säkerheten för resenärer. Vi på Züblin är väldigt glada och stolta över att efter drygt sex års arbete är nu tunneln i bruk. 

Züblin Scandinavia AB medverkade vid 3 entreprenader under byggtiden:

- Södertrömstunneln är en 440 lång sänktunnel som sträcker sig mellan Söder Mälarstrand och Riddarhomen,

- Södermalmstunneln som sträcker sig från Söder Mälarstrand till Fatbursparken och går under Maria Magdalena kyrkan, och

- Älvsjöbågen är en 1,4 km lång järnvägsbro som fungerar som en gigantisk växel och leder norrgående fjärr-, regional- och godståg till den gamla Årstabron över Årstaviken.