Züblin bygger FSE309 Trafikplats Lovö, en del av Förbifart Stockholm

  • En del av Sveriges största väg- och tunnelprojekt
  • Väggbyggnation inom naturreservat
  • Byggtid från 2018 till 2021


Stockholm, 15 juni 2018. Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga FSE309 Trafikplats Lovö som ligger mitt i ett mycket känsligt natur- och kulturhistoriskt område. Projektet med kontraktssumman 505 Mkr omfattar byggnation av ny fyrfilig väg med cirkulationsplatser, gång- och cykelvägar, bergtunnlar, inslagsvalv, gångtunnlar, betongtråg mm.

Trafikplats Lovö fungerar som en anslutning mellan Förbifart Stockholms tunnelramper och yt-vägnätet på Ekerö/Lovö via den befintliga Ekerövägen (Väg 261).  

En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att bil-, gång-  och cykeltrafiken ska kunna fortgå obehindrat parallellt med arbetena under hela byggtiden.

”Vi är mycket glada att återigen fått förtroendet av Trafikverket att bygga en etapp av Förbifart Stockholm och vara med och utveckla infrastrukturen i Stockholm. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Trafikverket så att vi tillsammans kan anta utmaningen att bygga i ett så känsligt natur- och kulturhistoriskt område.” säger Pär Land, VD, Züblin Scandinavia AB.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggnings-arbeten. Tidigare projekt i Sverige omfattar bland annat etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt pågående Marieholmstunneln i Göteborg, Akalla Trafikplats och Södertälje kanal och sluss.

Züblin Scandinavia AB är verksam inom avancerad djupgrundläggning och infrastrukturprojekt på den svenska marknaden sedan 2005. Züblin Scandinavia AB är ett dotterbolag till Ed. Züblin AG, ett av Tysklands ledande byggföretag med en årsomsättning på över 3 miljarder EURO som i sin tur är ett dotterbolag till det globalt verksamma STRABAG Societas Europaea

Verksamnetsbild Lovö, Förbifart Stockholm
Bildrättigheter: Trafikverket