BYGG DIN KARRIÄR HOS OSS


Omväxlande, spännande och utmanande

Att vara entreprenör är speciellt. Det är ett yrkesområde med stor spännvidd och många dimensioner. Entreprenören befinner sig i den del av byggprojektet där man skapar och ser tydligt resultat av sitt arbete. Arbetet inom entreprenadbranschen innebär kontinuerligt möten med olika yrkesgrupper och samarbeten, både inom och mellan bolag. Det innebär att du har möjlighet att bygga upp ett nätverk som kommer att vara användbart i hela ditt yrkesverksamma liv. Det är också speciellt att delta i många olika projekt, att se dem växa fram och få bidra till nytta och glädje för människor näringsliv och samhälle.


Spetskompetens inom bygg- och anläggning

Züblin Scandinavia AB utvecklar kontinuerligt sin verksamhet genom att kombinera lokala resurser med internationellt kunnande för att kunna leverera unika och effektiva bygglösningar. Lokal expertis tillsammans med koncernens egen spetskompetens garanterar expertlösningar oavsett utmaningarnas svårighetsgrad – alltifrån projektledning och byggande till drift och underhåll.


Här kan du jobba som

Arbetsledare

Bistår platschef med att leda och planera den dagliga produktionen och är den som styr projektet praktiskt genom dialog med yrkesarbetare, maskinister och underentreprenörer.Projektingenjör

Har en stödjande roll i pågående projekt med fokus på ekonomi, juridik, planering och teknik. Arbetar i olika projekt för att få en bred grund och lära sig delar av våra verksamhetsområden. Arbete består av att bistå arbetschef, platschef och KMA-ingenjör.Från Luleå till Züblin Scandinavia

 Hans Blomqvist
Projekteringsledare stora projekt

”Sedan jag tog ut min examen från Luleås Tekniska Universitet 1988 så har jag jobbat som entreprenör runt hela världen. Allt i från vattenkraftverk, tunnlar, hamnar, vindkraftspark till havs till underjordiska lager för förvaring av drivmedel.

 Sedan sju år är jag anställd av Züblin Scandinavia AB och arbetar som projekteringsledare för två större anläggningsprojekt i Stockholm var av en del i förbifart Stockholm. På Züblin får jag frihet under ansvar och jobbar med intressanta och tekniskt utmanande projekt. Züblin ger mig dessutom möjligheten att komma ut i världen via vårt moderbolag i Stuttgart, Tyskland.”


För dig som studerar

 Är du intresserad att arbeta eller göra din praktik hos oss?

För mer information kontakta Tobias Wilén HR ansvarig 0725-73 45 08, tobias.wilen@zueblin.se.


Lägg grunden för din framtid med oss!