Rörpålevägg

Rörpåleväggen är en stödkonstruktion bestående av stålrörspålar med påsvetsade låsprofiler. Låsprofiler som normalt svetsas på Rörpålar är av typ RM/RF men alternativ finns. Rörpålarna borras ned lås i lås och skapar en kontinuerlig rörpålevägg mot horisontella och vertikala laster. Rörpålerören installeras med en överdimensionerad ringborrkrona. Borrningen gör att man kan säkerställa god anliggning mot berg. Kontakten mellan spont och berg kan sen injekteras för att uppnå en ”helt tät” konstruktion. Utformningen av rörpåleväggar är flexibla eftersom pålarna inte behöver installeras i räta linjer utan schaktväggarna kan anpassas efter önskad geometri.

Pålrör som används i rörpåleväggar kan levereras i dimensioner från 220 – 1200 mm.