Grundförstärkning

År 2010 startade Züblin en grundförstärkningsavdelning som specialiserat sig på att göra grundförstärkningar i befintliga fastigheter, industrier och broar. Avdelningen är förhållandevis ung men personalen besitter stora praktiska och teoretiska erfarenheter. Med grundförstärkning bevaras, säkras och förbättras den befintliga fastigheten/konstruktionen och påbörjade sättningar stoppas i tid. Genom vår och vår syster- och moderbolags flexibla utrustningar kan vi utföra arbeten i trånga utrymmen och har resurser att utföra små till mycket stora projekt.

De metoder som används är stagborrning, borrade stålrörspålar, slagna stålrör samt jet injektering. Skillnaden mot de beskrivningar som återfinns under respektive flik är att vid grundförstärkningar utförs de med mindre maskiner.