Keminjektering

 Huvudsakligen används olika typer av polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling, valet av material varierar beroende på projekt och anledning till sprickans uppkomst.

Metoden kan med fördel användas vid t ex badanläggningar, dammreparationer, kallmurar, kulvertar och övriga konstruktioner och anläggningar där sprickor behöver åtgärdas.

Keminjektering används också vid mycket kraftiga inläckage, då inte cement hinner reagera utan spolas ut innan det härdat. Vid denna typ av läckage används med fördel tvåkomponents polyuretaner, vilket vi på Züblin har erfarenhet av. Exempel på kemprodukter som använts under kontrollerade fomer i våra projekt är Tacss, HA Cut AF, Carbo Pur samt Carbo Stop.