Lågtrycksinjektering

Lågtrycksinjektering utförs för att fylla ut i bergets naturligt förekommande sprickor för att motverka inläckage av vatten.

 Exempel är då borrning för stålkärnor utförs och berget är för uppsprucket för att garantera en god kvalitet på kringgjutning runt stålkärnan. En injektering utförs för att förhindra vatteninträngning som skulle kunna skölja bort stålkärnans kringgjutning. Berghålet borras sedan upp igen efter att bruket härdat tillräckligt. På så sätt har ett tätt berghål skapats och stålkärnan kan kringgjutas på ett kontrollerat sätt.