Borrade stålrörspålar

Borrade stålrörspålar utförs i dimensioner mellan 90 och 1220 mm och kallas även RD-pålar. Pålarna installeras vanligen med hjälp av sänkhammarborrning är avsedda för svårare grundförhållande eller där en slagen påle inte får tillräcklig sidostabilitet.

De borras ner till bergkontakt och en bit in i friskt berg. Stålrörspålar kan dimensioneras som samverkanskonstruktion mellan stålröret och betongen i röret. Betongfyllning används i många fall endast för att öka livslängden hos stålrörspålarna genom att invändig korrosion förhindras. Vid installation av pålar i större dimensioner används ofta armering och betong i stålrörspålar.