Slagna betongpålar

Pålning med prefabricerade betongpålar för att överföra laster till bärande jordlager eller berg är en väl beprövad metod i Sverige. Metoden kombinerar geoteknisk funktionalitet med ekonomin hos en massproducerad produkt. Betongpålar installeras med en pålmaskin försedd med hydraulisk frifalls- eller accelererande hejare. För att minska påverkan på omgivande konstruktioner vid slagning av betongpåle i lera kan lerpropp dras alternativt augerborrning utföras innan pålarna installeras.

Pålarna slås till stopp (spetsburna) eller installeras till föreskrivet djup (mantelburna). Efter godkänd installation och kontroll av bärförmågan kapas pålen.