Slagna stålrörspålar

Slanka stålrörspålar används i dimensioner 60,3 – 219,1 mm och installeras genom slagning med hydraulhammare, vibro, tryckluftshammare, fallhejare eller hydraulhejare. Pålen består av ett stålrör med bergsko monterad i botten av startröret och en tryckplatta svetsad på toppen. Stålrörspålar kan fyllas med cement eller betong. Ibland sänks även armeringskorgar ner och pålen kan då dimensioneras som en samverkanskonstruktion mellan stålröret och betongen.

Slanka stålrörspålars viktigaste fördelar är den snabba och kostnadseffektiva skarvtekniken, liten jordundanträngning, små vibrationer, pålarnas hållfasthet vid slagning samt liten åverkan på mark och terräng.

Slagna stålrörspålar > 219,1 mm drivs ned med hydrauliska fallhejare och utförs i dimensioner upp till 1 200 mm.