Stålkärnepålar

Vid besvärliga markförhållanden kan borrade pålar såsom stålkärnepålar vara ett mycket bra alternativ till slagna pålar. Stålkärnepålar kan ta höga laster, större än 3000 kN och varierar i diameter från 70 till 240 mm.

Stålkärnepålar utförs som spets- eller mantelburna. En mantelburen stålkärnepåle har en förankringsdel (försedd med rillor) som gjuts fast i berg, medan en spetsburen stålkärnepåle teoretiskt tar lasten på spetsen som är i god kontakt med berget.

Stålkärnepålen består av ett foderrör av stål som borras minst 0,3m in i berg. Ingjutningslängden hos mantelburna pålar bergborras innan stålkärnan sänks ner med distanser (för centrering i foderrör) och injekteringsslang för uppfyllning av cement i spalten mellan kärnan och berg respektive foderrör.

Alla moment kan kontrolleras noggrant vilket ger en mycket hög kvalitetsnivå.