Stödkonstruktioner

Stödkonstruktioner kommer till användning vid schakt i svåra jordförhållanden och vid schakt under grundvattenytan vid olika bygg- och anläggningsarbeten, som hus, vägar och järnvägar.

Stödkonstruktioner gör det möjligt att schakta inom ett avgränsat område med minimala markrörelser.

De används både som temporära och permanenta konstruktioner.

Temporära stödkonstruktioner används ofta för att göra en byggplats tillgänglig för grundläggning som till exempel ett brostöd.

Permanent kan stödkonstruktioner användas i en vägg av sekantpålar i en betongtunnel eller i ett parkeringsgarage. Kajanläggningar har ofta också permanenta konstruktioner.