Berlinerspont

Vi erbjuder kompletta egen projekterade spontlösningar med hammarband och stämp eller förankringsstag. Balkspont och borrad spont, kan utföras både genom slagning av balk med eller utan förborrning eller genom att borra ned foderrör. När de vertikala stöden är installerade påbörjas schaktarbetet i pallar om 0,5 till 1,5 m där omgående utfackning med stålplåt, virke eller sprutbetong sker. Oftast förstärks sponten mot rotation med hammarband som antingen stämpas invändigt i schaktgropen eller genom bakåtförankringar som till exempel självborrande stag eller linstag.