Sekantpålar

 Sekantpålar är platsgjutna pålar som används för att skapa permanenta eller temporära stödväggar vid schakt. Tillverkning av stödpålarna utförs med en viss överlappning i syfte att skapa en bärkraftig och tät stödkonstruktion.

Metoden är vanlig internationellt men vi har även praktisk erfarenhet från projekt i bland annat Sverige och Norge. I vårt projekt Norra Länken 31 (NL31) godtog Trafikverket sekantpåleväggar som permanent konstruktions del vilket tidigare inte varit godkänt i Sverige.

Sekantpålar kan gjutas med eller utan armering och betongkvaliteten kan varieras. Normalt armeras varannan eller var tredje påle. Sekantpålarna kan tillverkas med olika hårdhet, detta används genom att varannan påle utförs först och med lägre hållfasthet, sk primärpåle och de däremellan med högre hållfasthet s.k sekundära pålar. Utformningen av sekantpåleväggar är flexibel eftersom pålarna inte behöver installeras i räta linjer utan schaktväggarna kan anpassas efter önskad geometri.

Metoden lämpar sig väl i stadsmiljö eftersom den ger mindre sättningar och vibrationer vid drivning än konventionella metoder. Omgivningspåverkan (från buller, vibrationer, grundvattensänkning) är normalt lägre än från vanligare metoder som till exempel en stålspont. Vid djupa schakter eller konstruktioner i flera plan kan byggandet ske enligt top-down-metoden, vilket innebär att arbetet börjar i markbjälklaget och fortsätter under färdiggjutna bjälklag ner till bottenplattan.