INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING

Züblin Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Ed. Züblin AG i Tyskland. Vi ansvarar för allt inom infrastruktur, anläggning och grundläggning på den svenska marknaden. Vi utför komplicerade projekt såsom sänktunnlar, cut & cover tunnlar, hamnar, kajer, järnvägar, vägprojekt och andra tyngre betongkonstruktioner. Då vi har en bred kompetens och lång erfarenhet från geotekniskt komplicerade projekt med pålning, spont, grundförstärkning mm åtar vi oss gärna projekt med stort innehåll av grundläggning.

Vi arbetar både med total- och utförandeentreprenad och är gärna med i tidiga skeden. Detta för att tillsammans med våra kunder, egna konstruktörer i Sverige och Tyskland, samt deras internationella nätverk utveckla optimala lösningar. Med egen marin utrustning som bogserbåtar, pråmar och arbetsplattformar arbetar vi ofta och gärna nära eller på vattnet.

Vi har stor erfarenhet från känsliga projekt i innerstadsmiljö. Där krävs både miljöhänsyn och en god planering för att klara logistiken och minimera störningar. Vår erfarenhet visar att ett lyckat resultat ofta bygger på en utvecklad och strukturerad samverkan mellan kund och entreprenör. Våra kunder är både offentliga och privata.

Vår ambition är att överträffa våra kunders förväntningar.

Våra fyra värdeord, Innovation - Öppenhet – Respekt – Ansvar, hjälper oss att fokusera på det som är viktigt för att leverera ett lyckat resultat.