Trafikplats Akalla Live

Arbete med jord- och bergschakt pågår.

Arbete med jord- och bergschakt pågår. 

Arbete med jord- och bergschakt pågår, hammarband spont nivå 2 pågår.

Arbete med jord- och bergschakt pågår, Betongarbeten i tråg har startat.