Trafikplats Akalla Live

Arbete med jord- och bergschakt pågår. Stag och hammarband nivå 2.

Arbete med jord- och bergschakt pågår. Stag och hammarband nivå 2.

Arbete pågår med jordschakt, ridåinjektering  och stag och hammarband nivå 1.

Sprängning, bergschakt och krossning pågår. Betongarbeten startar i september.