Trafikplats Akalla Live

Arbete med jord- och bergschakt samt krossning av berg.

Arbete med jord- och bergschakt samt krossning av berg.

Jord- och bergschakt klart. Borrning och installation av bergstag, betongarbeten har startat.

Betongarbeten färdigställda. Mark- och VA arbeten pågår.