VERKSAMHET

Infrastruktur och anläggning

Züblin utför komplicerade projekt såsom sänktunnlar, cut-and-cover tunnlar, hamnar, kajer, järnvägar, vägprojekt och andra tyngre betongkonstruktioner.

[ Läs mer... ]


Grundläggning

Vi på Züblin har en bred kompetens och lång erfarenhet från geotekniskt komplicerade projekt med pålning, spont, grundförstärkning mm, vi åtar oss gärna projekt som i hög grad omfattar grundläggning.

[ Läs mer... ]