ZÜBLIN SCANDINAVIA

Züblin Scandinavia AB är sedan våren 2005 etablerat på den svenska marknaden där vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastrukturprojekt. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG.

Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt.

Vi har direkt tillgång till moderbolagets teknikavdelning med ca 100 ingenjörer, och kan därför optimera tekniska lösningar i nära samråd med produktionspersonalen.