HISTORIA


1898
Schweiziske ingenjören Eduard Züblin öppnar en ingenjörsbyrå och senare ett byggföretag i Strasbourg. 
1919
Huvudkontoret öppnas i Stuttgart och företagets aktiviteter fortsätter i Tyskland.
2005
Züblin Scandinavia AB bildas i januari.
2006
STRABAG Societas Europaea (STRABAG SE) förvärvar 57% i Ed. Züblin AG.
2008
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Söderströmstunneln (2 200 mkr) och NL31  (348 mkr) på Norra Länken.
2011
Züblin Scandinavia AB flyttar in i nytt kontor tillsammans med STRABAG Sverige AB.
2013
Züblin Scandinavia AB öppnar kontor i Malmö och Sundsvall. 
2014
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Marieholmstunneln i Göteborg (1 533 mkr).
2015
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Stockhoms stad om färdigställande av den 750 m långa tunneln som är en del i inklädningen av Värtabanan - NS20 (316 mkr). 
2016
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Trafikplats Akalla, Förbifart Stockholm (708 mkr). 
2016

2016
2017

2018
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Sjöfartsverket för Mälarprojektet - delen Södertälje kanal och sluss (1 853 mkr)
STRABAG SE förvärvar 100% i Ed Züblin AG.
STRABAG renodlar anläggningsverksamheten i Sverige genom att överföra verksamhetsområde Civil Engineering i Strabag Sverige AB till Züblin Scandinavia AB.
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för FSE 309 Lovö, Förbifart Stockholm (505 mkr).