HISTORIA


1898
Schweiziske ingenjören Eduard Züblin öppnar en ingenjörsbyrå och senare ett byggföretag i Strasbourg. 
1919
Huvudkontoret öppnas i Stuttgart och företagets aktiviteter fortsätter i Tyskland.
2005
Züblin Scandinavia AB bildas i januari.
2006
STRABAG Societas Europaea (STRABAG SE) förvärvar 57% i Ed. Züblin AG.
2008
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Söderströmstunneln (2 200 mkr) och NL31  (348 mkr) på Norra Länken.
2011
Züblin Scandinavia AB flyttar in i nytt kontor tillsammans med STRABAG Sverige AB.
2013
Züblin Scandinavia AB öppnar kontor i Malmö och Sundsvall. 
2014
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Marieholmstunneln i Göteborg (1 533 mkr).
2015
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Stockhoms stad om färdigställande av den 750 m långa tunneln som är en del i inklädningen av Värtabanan - NS20 (316 mkr). 
2016
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Trafikverket för Trafikplats Akalla, Förbifart Stockholm (708 mkr). 
2016

2016
2017
Züblin Scandinavia AB tecknar kontrakt med Sjöfartsverket för Mälarprojektet - delen Södertälje kanal och sluss (1 853 mkr)
STRABAG SE förvärvar 100% i Ed Züblin AG.
STRABAG renodlar anläggningsverksamheten i Sverige genom att överföra verksamhetsområde Civil Engineering i Strabag Sverige AB till Züblin Scandinavia AB.