LEDNING

VD
Pär Land
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 705 10 34 13
par.land@zueblin.se

vVD
Fredrik Asklund
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 706 41 88 22
fredrik.asklund@zueblin.se

Arbetschef Infrastruktur
Andreas Carlsson
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 706 40 04 40
andreas.carlsson@zueblin.se

Arbetschef Grundläggning
Niklas Hallberg
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 727 36 68 46
niklas.hallberg@zueblin.se

Projektdirektör 
Hans Sundström
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 702 97 78 19
hans.sundstroem@zueblin.se

Projektdirektör
Maths Jacobsson
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 768 32 90 55
maths.jacobsson@zueblin.se

Kalkyl- och Anbudschef
Jan Esping
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 703 83 78 38
jan.esping@zueblin.se

Ekonomichef 
Christina Söderman
Tel. +46 (0) 8 553 353 00
Mobil +46 (0) 706 10 90 01
christina.soderman@zueblin.se