FÖRETAGSPRINCIPER

Vision
STRABAG Societas Europaea är en Europa-baserad teknologikoncern för bygg- och anläggningstjänster, en ledare inom innovation och finansiell styrka. Vi skapar mervärden för våra kunder genom att integrera en mängd olika tjänster och ta ansvar för dem. Vi sammanför människor, material och maskiner på rätt plats och vid rätt tidpunkt för att realisera även de mest komplexa byggprojekten – enligt tidplan, med högsta kvalitet och till bästa pris. Med våra medarbetares kompetens, innovationskraft och motivation samt en tillhörande strömlinjeformad och transparent organisationsstruktur, är vi på väg att bli Europas ledande leverantör av byggnadstjänster. Vår verksamhetsbredd och internationalitet i kombination vårt djupgående know-how ger oss ett stabilt ekonomiskt fundament som vi fortsätter att växa dynamiskt på.

Züblin Scandinavia AB är ett dotterbolag till Ed. Züblin AG och tillhör STRABAG koncernen. Vår vision är att vi ska vara Sveriges ledande företag inom grundläggnings- och anläggningsbranschen samt upplevas som den bästa arbetsgivaren i branschen av vår personal. Vår affärsidé är att genom vår spetskompetens, lokalkännedom och tillsammans med koncernens övriga resurser, skapa mervärden för våra kunder, våra anställda och våra ägare.

 

Våra vägledande principer
Vi har vår vision i åtanke när vi planerar vår framtid och fördelar våra resurser - såsom finansiella medel eller personella resurser - inom företaget. Dessutom låter vi våra vägledande principer vägleda oss i alla våra överväganden:


Klicka på bilden för mer information.